Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ansvarig för databehandling:

KNALL LTD

Tack för ditt intresse för vår webbutik Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss Nedan informerar vi i detalj om behandlingen av dina uppgifter.

1. Dataåtkomst och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna personlig information Varje gång en webbsida anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på filen, IP-adressen, datum och tid av nedladdning, antalet överföringar Data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar nedladdningen.

Dessa åtkomstdata utvärderas endast för att säkerställa problemfri drift av webbplatsen, samt för att förbättra vårt erbjudande. I enlighet med art. 6 punkt 1 meningen 1 lit. f DSGVO att bevara våra legitima intressen, som dominerar inom ramen för en intresseavvägning, i korrekt presentation av vårt erbjudande. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter avslutat webbplatsbesök.

Värdtjänster tillhandahållna av tredje part

Som en del av en extern bearbetning för vår räkning leverantör Tillhandahåller webbhotell och visningstjänster All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i formulär som presenteras i onlinebutiken, enligt beskrivning nedan, kommer att behandlas på dess servrar.

Tjänsteleverantören finns i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Samla in data och använda dem för att utföra kontrakt, kontakta och öppna ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt ger oss denna information som en del av din beställning eller genom att kontakta oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post). Obligatoriska fält är markerade eftersom vi behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan deras specifikationer. De insamlade uppgifterna visas i lämpliga inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller i enlighet med art. 6 klausul 1 mening 1 lit.b DSGVO för hantering av kontrakt och bearbetning av frågor.
Om du samtycker till detta enligt art. 1 mening 1 lit. Om du har utfärdat DSGVO och väljer alternativet att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto.
Efter uppsägning av avtalet eller radering av kundkontot kommer dina uppgifter att begränsas till ytterligare behandling och raderas, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av uppgifterna eller vi förbehåller oss rätten till ytterligare användning av uppgifterna, det är lagligt tillåtit det vi informerar om i detta uttalande. Att radera en kunds konto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret.

3. Dataöverföring

För att fullgöra avtalet i enlighet med art. 6 klausul 1 mening 1 lit.b DSGVO vidarebefordrar vi dina uppgifter till speditören som leveransen beställdes till, om det är nödvändigt för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer, skicka ›Vi samlar in insamlad betalningsdata till den instans som ansvarar för betalningen och till eventuella tjänsteleverantörer som vi beställt till den valda betaltjänsten. Delvis utvalda betaltjänstleverantörer samlar själva in denna data så länge du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in på betaltjänstleverantören med hjälp av åtkomstdata under beställningsprocessen. Sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder betaltjänstleverantörer och speditionsleverantörer baserade utanför EU. Överföringen av personuppgifter till dessa företag sker endast i samband med behovet av att fullgöra avtalet.

Detsamma gäller överföring av data till våra tillverkare eller grossister i de fall de tar över försändelsen åt oss (en tredje part).