Matchgaranti

Regler för matchgarantin som erbjuds av Knall

  • Garantin gäller endast för produkter köpta på knall.uk-webbplatsen

  • Om du, när du beställer en produkt, gör ett misstag när du anger dess mått, kan vi enkelt fixa det. Du står endast för kostnaderna för att skicka tillbaka produkten till oss.

  • Tänk om det fanns flera, felaktigt uppmätta produkter i beställningen? Du bör skicka tillbaka dem i ett paket. Kom ihåg - vi tillämpar matchningsgarantin en gång per beställning.

  • Vad händer om vi skickade produkten i fel dimensioner? Berätta omedelbart - vi hämtar och förbättrar produkten utan några extra kostnader.

  • Matchningsgarantin gäller produktförbättring, inte ersättning. Kom ihåg att för att använda den ska ett fel rapporteras senast 21 dagar från inköpsdatumet.

  • Passformsgarantin gäller för korrigering (förkortning/minskning) av produktens bredd eller höjd och för en maximal skillnad på 10 %.

  • Passformsgarantin täcker (förlänger/ökar) inte produktdimensionen.

  • Matchningsgarantin täcker inte ändringar i monteringssättet.

  • Matchningsgarantin gäller för alla beställningar utom kommersiella beställningar (för en momsfaktura).

  • Matchningsgarantin används inte för färdiga produkter.